வெள்ளி, 14 நவம்பர், 2014

அறுந்த பட்டம்

அறுந்த பட்டம் 
-------------------------------
அறுந்த பட்டத்தை 
அலைக்கழிக்கும் காற்று 

அங்குமிங்கும் தள்ளி 
ஏதோ ஒரு மரத்தின் 

இருண்ட கிளைக்குள் 
குத்திவிட்டுப் போகும் 

காக்கைகள் கொத்திய 
காகிதக் குப்பை 

கீழே விழுந்து 
வானம் பார்க்கும்
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: