செவ்வாய், 11 நவம்பர், 2014

வயதான வசதி

வயதான வசதி 
---------------------------
வயதான வர்க்கு 
வாய்க்கும் வசதிகள் 

வங்கிக் கணக்கில் 
கூடுதல் வட்டி 

கல்யாண வரவேற்பில் 
கூடுதல் கவனிப்பு 

கோயில் நெரிசலில் 
கூடுதல் வரிசை 

வீட்டில் மட்டும் 
குறையும் பேச்சு 
--------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: