சனி, 1 நவம்பர், 2014

மொழி பெயர்ப்பு

மொழி பெயர்ப்பு 
------------------------------
வார்த்தை இல்லாத மொழி 
அவளின் பார்வை

முன்னுக்குப் பின் முரண் 
அவளின் பேச்சு 

நீரில் தோன்றும் குமிழி 
அவளின் கோபம் 

குழந்தைப் பெண்ணின் குமுறல்
அவளின் அழுகை 

மொழி பெயர்த்துப் பார்த்தால் 
அவளின் காதல் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: