சனி, 1 நவம்பர், 2014

மழைக் காலம்

மழைக் காலம் 
---------------------------
மழைக் காலம் 
முன்ன மாதிரி இல்லை 

அப்போ தெல்லாம் 
மழை பெய்தால்

தும்மல் வராது 
சளி பிடிக்காது  

இத்தனை வருஷத்தில் 
எப்படித்தான் இப்படி 

மழைக் காலம் 
மாறிப் போச்சுதோ 
-----------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: