சனி, 4 அக்டோபர், 2014

காற்று மேகம்

காற்று மேகம் 
------------------------
பூமிக்கும் வானுக்கும் 
இடைப்பட்ட இடத்தை 

நிரப்பும் காற்றின் 
வேகத்தில் மேகம் 

பிய்ந்தும் போகும் 
சேர்ந்தும் போகும் 

சில நேரம் நடக்கும் 
சில நேரம் ஓடும் 

காற்றும் மேகமும் 
நடத்தும் நாடகம் 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக