வெள்ளி, 3 அக்டோபர், 2014

பறவைகளின் மரங்கள்

பறவைகளின் மரங்கள் 
----------------------------------------
காலைப் பறவைகளின் 
பூபாளத்தில்  கண் விழித்து 
மாலைப் பறவைகளின் 
நீலாம்பரிக்குக்  காத்திருக்கும் 
நாள் முழுக்க மரங்கள் 

இரவுப் பறவைகள் 
இலைகளுக்குள் மயங்க 
தாயின் மகிழ்ச்சியோடு 
தடவிக் கொடுத்தபடி 
தானும் உறங்கும் மரங்கள் 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com


1 கருத்து: