வியாழன், 30 அக்டோபர், 2014

வெயிலின் இலைகள்

வெயிலின் இலைகள் 
-----------------------------------
வெளியில் ஆடும் 
வேம்பின் இலைகள் 

வெளிச்சத் திரட்டை
இறுத்து வடித்து 

சன்னல் வழியே 
சுவற்றில் சாய்க்க 

உள்ளே ஆடும் 
வெயிலின் இலைகள் 

நிஜமும் நிழலும் 
நெளியும் வளையும்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

1 கருத்து: