வெள்ளி, 3 அக்டோபர், 2014

ஐம்பூத வாழ்க்கை

ஐம்பூத வாழ்க்கை 
-----------------------------
சுற்றத்தைத் தாங்கும் 
நிலமாக வாழ்வோம் 

குடும்பத்தை வளர்க்கும் 
நீராக வாழ்வோம் 

பகைவரைப் பொசுக்கும் 
நெருப்பாக வாழ்வோம் 

நண்பரைக் குளிர்விக்கும் 
காற்றாக  வாழ்வோம் 

நமக்குள் ஒளிரும் 
விண்ணாக வாழ்வோம் 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: