செவ்வாய், 28 அக்டோபர், 2014

சாமியார் சங்கதி

சாமியார் சங்கதி 
--------------------------
கோபுர வாசலில்
முளைத்த சாமியார்

வடக்கே இருந்து 
வந்தவர் என்றார்கள் 

ஜெயிலில் தப்பிய 
கைதி என்றார்கள் 

ஒன்றுமே பேசாத 
சாமியாரைப் பற்றி 

ஊரே பேசியது 
கும்பிட்டுப் போனது 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

1 கருத்து: