திங்கள், 27 அக்டோபர், 2014

காதற் கோலங்கள்

காதற் கோலங்கள்
--------------------------------
பார்த்துக் கொண்டே இருந்து 
பயப்படுவது ஒரு காலம் 

பேசிக் கொண்டே இருந்து 
பிரியப்படுவது  ஒரு காலம் 

தொட்டுக் கொண்டே இருந்து 
துயரப்படுவது  ஒரு காலம் 

அணைத்துக் கொண்டே இருந்து 
ஆசைப்படுவது  ஒரு காலம் 

நினைத்துக்கொண்டே இருந்து
நெருக்கப்படுவது  ஒரு காலம்  
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: