சனி, 25 அக்டோபர், 2014

மேகக் கூட்டம்

மேகக் கூட்டம் 
--------------------------
எண்ணிக் கொண்டே 
இருக்கும் போதே 

கலைந்தும் போகும் 
சேர்ந்தும் போகும் 

காற்றிடம் சொல்ல வேண்டும் 
கலைக்காதே என்று 

மேகத்திடம் சொல்ல வேண்டும் 
ஓடாதே என்று 

எப்படித்தான் எண்ணுவதாம் 
மேகக் கூட்டத்தை 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: