ஞாயிறு, 12 அக்டோபர், 2014

கலைத் திருவிழா

கலைத் திருவிழா 
-------------------------------------------
பறவைகளின் சப்தமும் 
பாப்பாக்களின் சப்தமும் 

கலந்து ஒலிப்பது 
கர்நாடக சங்கீதம் 

செடிகளின் ஆட்டமும் 
குழந்தைகளின் ஆட்டமும் 

சேர்ந்து நடப்பது 
பரத நாட்டியம் 

எல்லா மாதங்களும்
கலைத் திருவிழாதான் 

இயற்கைத் தாயின் 
பூங்கா மேடையில் 
------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக