சனி, 11 அக்டோபர், 2014

பூங்காப் பார்வை

பூங்காப் பார்வை 
---------------------------
கொக்கைப் போல் 
காத்திருக்கும் பெண்களும் 

குரங்கைப் போல் 
பார்த்திருக்கும் ஆண்களும் 

கூடி இருக்கின்ற  பூங்காவில் 

பூவைப் போல் 
காத்திருக்கும் பெண்களும் 

புறாவைப் போல் 
பார்த்திருக்கும் ஆண்களும்

இருப்பதால் இனிக்கிறது பூங்கா 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக