செவ்வாய், 20 மே, 2014

சாலை வழிக் காளை

சாலை வழிக் காளை
-----------------------------------
வாலைச் சுழற்றி 
கொம்பை நிமிர்த்தி 

துரத்தி வந்து 
மல்லுக் கட்டும் காளையரை 

மறித்து  ஓடும் 
ஜல்லிக்கட்டுக் காளைகள் 

வெறித்த பார்வையுடன் 
லாரியில் பயணம் 

கோ சாலைக்கா 
கொலைச் சாலைக்கா
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: