வெள்ளி, 2 மே, 2014

மனைவி சொல் மந்திரம்

மனைவி சொல் மந்திரம் 
------------------------------------------
சார்ந்தே இருந்து 
சேர்ந்தே சிரித்து 

உழைப்பைச் செய்ய 
ஊக்கம் கொடுத்து 

களைப்பைப்  போக்க
கனிவைக் கொடுத்து 

சமையலும் செய்து 
மையலும் செய்யும் 

மனைவியின் சொல்லே 
மந்திரம் ஆகும் 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக