திங்கள், 12 மே, 2014

வயலும் வாழ்வும்

வயலும் வாழ்வும் 
----------------------------
எத்தனை மூடை ஆனாலும் 
'இம்'மென்று தூக்கிக்  கொண்டு 

மாட்டு வண்டி வேகம் 
மதுரை வண்டி வேகம் 

ராம்நாட்   சந்தையிலே 
நெல்லு வித்துப் போகும் 

வானம் கறுத்திருந்தா 
வாழ்க்கை வெளுப்பாகும் 
 
வானம் வெளுத்திட்டா 
வாழ்க்கை கறுத்து விடும்  
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: