வியாழன், 1 மே, 2014

முடி திருத்தும் நிலையம்

முடி திருத்தும் நிலையம் 
-----------------------------------------
மூக்குறிஞ்சிக் கொண்டு 
வருவோரும் உண்டு 

முட்டக் குடித்துவிட்டு 
வருவோரும் உண்டு 

வேர்வை வழிய விட்டு  
வருவோரும் உண்டு 

எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு  
முடியைத் திருத்தும் கலைஞன்   

தலையைக் கொஞ்சம் சற்று 
திருப்பச்  சொன்னால் மட்டும் 
கழட்டித் தரவா கையிலென்று
கலாட்டா செய்வோரும்  உண்டு 
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக