வெள்ளி, 18 ஏப்ரல், 2014

காதல் விளையாட்டு

காதல் விளையாட்டு 
------------------------------------------
பேசச் சொல்லி 
சும்மா இருக்கத் தெரியும் 

வரச் சொல்லி 
போகச் சொல்லத் தெரியும் 

தொடச் சொல்லி 
விலகிச் சொல்லத் தெரியும் 

சிரிக்கச் சொல்லி 
அழ  வைக்கத் தெரியும் 

காதல் சொல்லி 
கழன்று போகத் தெரியும் 
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: