ஞாயிறு, 13 ஏப்ரல், 2014

நாட்களின் வேகம்

நாட்களின் வேகம் 
----------------------------
சனிக்கிழமைக்கு அடுத்த நாளே 
திங்கட்கிழமை வந்து விடுகிறது 

திங்கட்கிழமைக்கு அடுத்த நாளே
வெள்ளிக்கிழமை வந்து விடுகிறது 

ஒவ்வொரு நாளுக்கும் 
ஒரே நேரம்தான் 

உழைப்பின் வேகமும் 
உல்லாச வேகமும் 

நாட்களின் வேகத்தை 
நகர்த்திப் போகிறது 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: