ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

மகளிர் தினம்

மகளிர் தினம் 
---------------------
ஒவ்வொரு பருவத்திலும்  
ஒவ்வொரு உருவம் 

குழந்தைப் பருவத்தில் 
தாயின் உருவம் 

இளமைப் பருவத்தில் 
காதலியின் உருவம் 

குடும்பப் பருவத்தில் 
மனைவியின் உருவம் 

முதுமைப் பருவத்தில் 
சக்தியின் உருவம் 

ஒவ்வொரு தினமும் 
மகளிர் தினமே 
------------------------நாகேந்திர பாரதி 
  

2 கருத்துகள்: