செவ்வாய், 25 மார்ச், 2014

பரிணாம முகங்கள்

பரிணாம முகங்கள் 
--------------------------------
பறவையும் விலங்கும் 
பரிணாம வளர்ச்சியில் 

மனிதனாய் மாறியதை 
மறுக்க முடியாத 

அங்க அடையாளமாய் 
அவரவர் முகங்கள் 

நரியாய்ச் சிங்கமாய் 
நாயாய் ஆண்கள் 

குருவியாய்க் கழுகாய்  
கோழியாய்   பெண்கள்  
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: