வெள்ளி, 7 மார்ச், 2014

மலர்மிசை ஏகினான்

மலர்மிசை ஏகினான் 
--------------------------------
உள்ளமெனும்    மலரின் 
உதிராத  இதழ்களாய் 

கள்ளமிலா வாழ்வும் 
கருணையுள்ள வடிவும் 

நல்லவர்க்கு நேரும் 
நன்மையெல்லாம் சேரும் 

இல்லையென்ற சொல்லே 
இறந்த பின்பும் இல்லை 

உண்டென்ற புகழே 
உயர்ந்தவர்க்கு அழகே 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: