புதன், 26 மார்ச், 2014

சுற்றுப் பிரகாரம்

சுற்றுப் பிரகாரம் 
-------------------------
கர்ப்பக் கிரகத்தை விட 
சுற்றுப் பிரகாரம் சுகமானது 

காற்றும் அதிகம் 
கடவுளரும் அதிகம் 

உள்ளிருக்கும் கடவுளுக்கு 
தீப ஒளி அவசியம் 

வெளியிருக்கும் கடவுளர்க்கு 
வெளிச்சமெல்லாம் போதும்  

உரசாமல் கொள்ளாமல் 
உட்கார்ந்தும் கும்பிடலாம் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: