வெள்ளி, 21 மார்ச், 2014

வண்ணக் காட்சி

வண்ணக் காட்சி
---------------------------
வாய்க்கால் தண்ணியில் ஓடும் 
வெள்ளை மீன்கள் 

வரப்பில் பூத்துக் கிடக்கும் 
சிவப்புச் செடிகள் 

வயலில் முளைத்துக் கிளம்பும் 
பச்சை நாத்து 

வட்டம் அடிக்கும் பழுப்புச் 
சிட்டுக் குருவிகள்  

வண்ணம் குழைத்துச்  சிரிக்கும்   
கிராமக் காட்சி 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி

4 கருத்துகள்: