செவ்வாய், 18 மார்ச், 2014

நட்பு நடப்பு

நட்பு நடப்பு 
----------------------
அந்த நடைதான் - அவரை
அடையாளம் காட்டியது 

விலகிய வலக் கையும் 
உந்திய உள்ளங் காலுமாய் 

பேண்டு சட்டை 
வேட்டி துண்டாகி உள்ளது 

தொப்பை கரைந்து 
ஒட்டிய வயிற்றோடு 

விசாரிக்க ஆசைதான் 
வேண்டாம் விட்டு விடலாம் 
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: