வெள்ளி, 28 பிப்ரவரி, 2014

காதல் கோயில்

காதல்  கோயில் 
---------------------------
கர்ப்பக் கிரகத்தை விட 
சுற்றுப்  பிரகாரமே பிடிக்கிறது 

அம்மனும் சாமியும் 
அமர்ந்திருக்கும் இடம் அதுவே 

பக்தர்கள் பார்வையில் 
படாமல் இருக்கவே விருப்பம் 

அர்த்த சாமம்  வரை 
அரட்டைக் கச்சேரி தொடர்கிறது 

நடைக் கதவைச் சாத்தும் போது 
நடைப் பயணம் ஆரம்பம் 
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: