வெள்ளி, 14 பிப்ரவரி, 2014

இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம்

இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் 
---------------------------------------------
அகநானூற்றின் உட்புற வாழ்க்கை 
பேஸ்புக் ஆயாச்சு 

புறநானூற்றின் வெளிப்புற வாழ்க்கை 
லிங்க்டுஇன் ஆயாச்சு 

திருக்குறள் நூலின் சுருக்கச் செறிவு 
ட்விட்டர் ஆயாச்சு 

தமிழின் இலக்கிய 
அடிப்படை எல்லாம் 

உலகின் இலக்கண 
வெளிப்படை ஆச்சு 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

4 கருத்துகள்: