புதன், 12 பிப்ரவரி, 2014

வார இறுதிகள்

வார இறுதிகள் 
----------------------
குழந்தைப் பருவத்தில் 
பேசி விளையாட 
பெற்றோருக்காக

கன்னிப் பருவத்தில் 
சினிமாவுக்குச் செல்ல 
தோழிக்காக 

குடும்பப் பருவத்தில் 
ஊருக்குத் திரும்பும் 
கணவனுக்காக 

முதுமைப் பருவத்தில் 
ஆஸ்பத்திரி  போக 
பிள்ளைக்காக 

வாழ்வின் இறுதி வரை 
காத்துக் கிடக்கும் 
வார இறுதிகள் 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: