திங்கள், 27 ஜனவரி, 2014

நெற் காலம்

நெற் காலம் 
--------------------
தூவி விட்ட விதை நெல்லு 
துளிர்த்து வரும் காலம் 

களையோடு  சேர்ந்து 
கனத்து  வரும்  காலம் 

அறுவடைக்குத் தயாராகி 
ஆடி விழும் காலம் 

அறுத்து அடித்து 
அவித்து அரைக்கும் காலம் 

உழைத்தவன் வயிற்றுக்குள் 
உணவாகிப் போகும் காலம் 
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

2 கருத்துகள்: