ஞாயிறு, 26 ஜனவரி, 2014

ஓடான கிழவன்

ஓடான கிழவன் 
-------------------------
கச்சத் தீவுத் திருவிழாவுக்கு 
கள் குடிக்கப் போனதும் 

கார்த்திகைச் சம்பாவை 
காசாக்கித் திரிந்ததும் 

ஒவ்வொரு ஊரிலும் 
ஒருத்தியை வச்சிருந்ததும் 

ஓடுது மனசுக்குள்ளே
ஓடான கிழவனுக்கு 

வந்தாலும் வருவாளுக 
வாய்க்கரிசி போடுறதுக்கு 
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.nagendrabharathi.com

1 கருத்து: