புதன், 8 ஜனவரி, 2014

குசும்புக் குடும்பம்

குசும்புக் குடும்பம் 
----------------------------
நிலைமையைப் பார்த்தா 
பாவமா இருக்கும் 

பேச்சைக் கேட்டா 
கோவமா இருக்கும் 

ஏழைக் குசும்பு
ஏத்தி விடும் 

பணக்காரக் குசும்பு 
படுத்தி விடும் 

குசும்பும் தீரும் 
குடும்பம் சேரும் 
----------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.nagendrabharathi.com

1 கருத்து: