திங்கள், 28 அக்டோபர், 2013

காதல் மேகம்

காதல் மேகம் 
-----------------------
காதல் நினைவில்
கதறும் மேகம் 

அங்கும் இங்கும் 
அலைந்து ஏங்கும் 

கண்ணீர் கறுத்துத்
தண்ணீர் ஆகும் 

மழையாய்ப் பொழிந்து 
மறைந்து போகும் 

நிலமும் குளிரும் 
நினைவும் சாகும் 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி 


1 கருத்து: