திங்கள், 28 அக்டோபர், 2013

காசும் கரியும்

காசும் கரியும் 
---------------------------
தீப ஒளித் திருவிழா 
தெருக் குப்பைத் திருவிழா ஆச்சு 

காதைப் பிளக்கும் சத்தமும்
கண்ணைப் பறிக்கும் வெளிச்சமும் 

காசைக் கரியாக்கும்
காரியங்கள் ஆச்சு 

வயிற்றுக்குச் சோறில்லா 
வாழ்க்கையில் இருக்கையிலே 

இயற்கைக்குத் தீங்கிழைக்கும் 
புகை போக்கிகள் எதற்காக 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: