திங்கள், 9 செப்டம்பர், 2013

காலப் போக்கு

காலப் போக்கு 
----------------------
கையால் உருட்டிய
களிமண் பிள்ளையாரும் 

சீதக் களபச் 
செந்தாமரைப் பூவும் 

அவலும் பொரியும் 
கொழுக்கட்டை மோதகமும்

இதமாய் இனித்த 
காலம் அப்போது

மதமாய் மாறிய 
காலம் இப்போது 
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: