திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2013

முக மாற்றம்

முக மாற்றம் 
---------------------
வயதான முகத்தோடு 
அவரைப் பார்த்தபோது 

அவரின் வாலிப முகம் தான் 
கண்ணுக்குள் வருகிறது 

குறும்பும் சிரிப்பும் 
ஆட்டம் போட்ட 
அந்த முகம் எங்கே 

அவரும் அப்படியே 
நினைத்து இருக்கலாம் 
நம்மைப் பற்றி 
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: