வெள்ளி, 27 செப்டம்பர், 2013

இரவின் ராகங்கள்

இரவின் ராகங்கள் 
---------------------------
இரவின் மௌனத்தில் 
எத்தனை ராகங்கள் 

அசையும் மரத்தினில் 
ஆடும் ஒரு ராகம்

ஆகாய வெளியினில் 
ஓடும் ஒரு ராகம் 

படுத்த வீதியில் 
பாடும் ஒரு ராகம் 

பகலில் பறக்கும்  
இரவின் ராகங்கள் 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: