புதன், 25 செப்டம்பர், 2013

கனவுக் காட்சிகள்

கனவுக்  காட்சிகள் 
-------------------------------
நினைவுத் தீபத்தின் 
நிழல் இருட்டு

நெஞ்சில் கிடக்கும் 
ஆசைத் திரட்டு 

மலர முடியாமல் 
மயங்கும்  மொட்டு 

முடிந்து போகாத 
மூல வித்து 

கடந்து போகாமல் 
கண்ணுக்குள் குத்தும் 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

1 கருத்து: