ஞாயிறு, 22 செப்டம்பர், 2013

குழந்தை விளையாட்டு

குழந்தை விளையாட்டு 
----------------------------------------
குழந்தை விளையாட்டில் 
கூட ஒரு குழந்தையாய் 

கலந்து கொண்டாலோ 
கண்களில் சந்தோஷம் 

விலகிச் சென்றாலோ  
விம்மும்  கண்ணீர்

விளையாட்டை  வாழ்க்கையாய்  
விரும்பி ஆடட்டும் 

வாழ்க்கையும் விளையாட்டாய்
விளைந்து கூடட்டும் 
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: