செவ்வாய், 13 ஆகஸ்ட், 2013

தொலைந்து போன சுதந்திரம்

தொலைந்து போன சுதந்திரம் 
--------------------------------------------
இலவசத்தில் தொலைந்து போன
சேமிப்பின் சுதந்திரம் 
வறுமையிலே தொலைந்து போன
வளர்ச்சியின் சுதந்திரம்
மதுக் கடையில் தொலைந்து போன
மனிதத்தின் சுதந்திரம்
உலகத்தில் தொலைந்து போன
உள் வணிக சுதந்திரம்
ஊழலிலே தொலைந்து போன
உள் நாட்டு சுதந்திரம்
------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக