சனி, 20 ஜூலை, 2013

தூக்கப் படுக்கை

தூக்கப் படுக்கை
------------------------
குதிரை வண்டியிலும்
மாட்டு வண்டியிலும்
குவித்து வைத்த 
வைக்கோல் படுக்கை
உரசிப் பார்த்தாலும்
உறக்கம் கலையாது
பஞ்சு மெத்தையிலும்
ரப்பர் மெத்தையிலும்
படுத்துப் புரண்டாலும்
தூக்கம் வாராது 
------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: