வியாழன், 18 ஜூலை, 2013

வானம் பாத்த பூமி

வானம் பாத்த பூமி
---------------------------விதை முளைக்கவானம் பாத்துபயிர் பிடிக்கவானம் பாத்துகதிர் பழுக்கவானம் பாத்துபிழிஞ்சு கொடுத்ததுபேஞ்சு கெடுக்குதுசாவியை அறுக்குறப்போசகதியா ஆக்குது-------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: