புதன், 17 ஜூலை, 2013

பயணங்கள் முடிவதில்லை

பயணங்கள் முடிவதில்லை
----------------------------------------
வெளிச்சத்தில் இருந்து
இருட்டுக்குள் பயணம்

சப்தத்தில் இருந்து
அமைதிக்குள் பயணம்

சக்திக்குள் இருந்து
சிவனுக்குள் பயணம்

உடலுக்குள் இருந்து
உயிருக்குள் பயணம்

துன்பத்தில் இருந்து
இன்பத்தில் பயணம்
------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: