வியாழன், 4 ஜூலை, 2013

இமயத்தின் இரத்தம்

இமயத்தின் இரத்தம்
-------------------------------
நதிகளின் ஈரங்கள்
நசுக்கப்பட்ட பொழுது
காடுகளின் ஆரங்கள்
கசக்கப்பட்ட பொழுது
மலைகளின் சாரங்கள்
மடக்கப்பட்ட பொழுது
மேகங்களின் பாரங்கள் 
மின்னல் பட்ட பொழுது
இமயமலை ஓரங்கள் 
இரத்தம் பட்ட பொழுது 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: