ஞாயிறு, 16 ஜூன், 2013

வார்த்தை ஊசிகள்

வார்த்தை ஊசிகள்
------------------------------
வார்த்தை ஊசிகள்
பிய்க்கும் தைக்கும்
பிரிவும் நேரும்
உறவும் சேரும்
முள்ளும் குத்தும்
மலரும் தடவும்
குத்திய வார்த்தைகள்
தழும்பாய் இருக்கும்
தடவிய வார்த்தைகள்
தேனாய் இனிக்கும்
-----------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: