புதன், 12 ஜூன், 2013

தமிழின் நாக்‌கு

தமிழின் நாக்‌கு
----------------------
அமெரிக்க ஆப்பிரிக்க
மெட்டுக்குப் பாட்டா
தமிழன் வாழ்க்கைப்
பாட்டுக்கு மெட்டா
வாத்தியத்துக்கு வார்த்தையா
வார்த்தைக்கு வாத்தியமா 
இலக்கணத்துக்கு இலக்கியமா 
இலக்கியத்துக்கு இலக்கணமா 
தமிழின் நாக்‌குக்குத்
தட்டட்டும் தாளம் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: