வியாழன், 9 மே, 2013

கோயில் பிரகாரம்

கோயில் பிரகாரம்
--------------------------------மண்ணுத் தரையாகஇருந்த போதுவலம் வந்த பக்தர்கள்சிமெண்ட்டுத் தரையாகஆன போதுஉட்கார்ந்து பேசிபளிங்குத் தரையாகமாறிய பின்புபடுத்துத் தூங்கினார்கள்-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: