ஞாயிறு, 5 மே, 2013

சாலைக்கொரு சோகம்

சாலைக்கொரு சோகம்
-------------------------------------------மண் ரோடாய் நானிருந்த அந்தக் காலம்மழையோடு மகிழ்ந்திருந்த சகதிக் கோலம்சேற்று மண்ணில் மீன் குஞ்சு நீந்தி ஆடும்சிறு குருவி ஓரத்தில் பாடி ஓடும்காற்று வர மண் பறந்து விளையாடும்காலத்தில் செடிகளிலே பூக்கள் ஆடும்ஓரத்தில் வளர்ந்திருக்கும் புற் செடியும்ஒத்தாசைப் பேச்சுக்கு உடன் பாடும்இப்போது சிமெண்டாகி இறுகும் தேகம்விறைப்பான சாலையிலே உங்கள் வேகம்--------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: