சனி, 11 மே, 2013

'முடி'யாத கோலம்

'முடி'யாத கோலம்
-----------------------------------'கோடை வந்தாச்சுநல்லா குறைச்சிடு'அப்பா பேச்சுக்குகத்திரி ஆடும்மொட்டைக்குக் கொஞ்சம்கூட முடி வச்சுவீட்டுக்கு வந்தால்அம்மா திட்டுவாள்'புள்ளைக்கு சளி பிடிக்கும்இம்புட்டு முடி இருக்கே'------------------------------நாகேந்திர பாரதி
2 கருத்துகள்: