சனி, 13 ஏப்ரல், 2013

கனவுப் பொய்கள்

கனவுப் பொய்கள்
------------------------------எவனையோ காதலித்துஎவனையோ மணமுடித்துஎவனையோ எவளையோமழலையாய்ப் பெற்று விட்டுதாயாகப் பாட்டியாகத்தவத்தை முடித்து விட்டுபோகும் நேரத்தில்புலப்பட்டே தீரும்காதலும் வாழ்க்கையும்கனவென்று பொய்யென்று-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: