வெள்ளி, 26 ஏப்ரல், 2013

கண்ணீர்ப் பொய்கள்

கண்ணீர்ப் பொய்கள்
------------------------------------மறக்க மாட்டேன்என்று சொல்லிமறந்து விட்ட போதும்பிரிய மாட்டேன்என்று சொல்லிபிரிந்து விட்ட போதும்திரண்ட சிவப்போடுதிரும்பிய கண்களுக்குள்உருண்ட கண்ணீர்பொய் சொல்லிப் போகும்---------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: